PRoDAJA PP OPREME

 

DVD Vračar vrši prodaju svih vrsta i tipova vatrogasnih aparata, hidrantske i druge opreme. Za klijente koji kupe veću količinu vatrogasne opreme isporuku vršimo besplatno. Kod nas možete naći:

  1. vatrogasne aparate svih tipova
  2. hidrantsku opremu
  3. znakove, nalepnice, table upozorenja i dr.

Poseban popust odobravamo Skupštinama stanara za koje vršimo besplatnu mini obuku u rukovanju protivpožarnim aparatima.

 

 

 

 

  

 

 

GALERIJA

Marketing i prodaja

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Tel:381 (0)11 2410-604
E-mail: vesnaristic@dvdvracar.org.rs

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs