ProjektovanjE posebnih sistema i mera zaŠtite od poŽarA

 

1. Izrada projekata stabilnih sistema za gašenje požara

2. Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara

3. Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para

4. Projektovanje sistema za odvođenje dima i toplote

 GALERIJA

Kontrolni operativni centaR

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Tel:381 (0)11 2417-440
Mob: 381 (0)65 9282-099

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs