SERVIS PP OPREME

 

Služba servisa protivpožarnih aparata i druge opreme uspešno posluje od 1975. godine i jedan smo od lidera u pružanju tih usluga.
Za obavljanje ovih usluga posedujemo odobrenje MUP Uprava za zaštitu i spasavanje.
Imamo opremljen servis u kome vršimo kontrolu, servisiranje i ispitivanje svih vrsta protivpožarnih aparata kao i terensku službu koja dolazi po pozivu klijenata.
Terenska služba ima  vozila opremljena svim potrebnim uređajima i alatom za rad na terenu.
Takođe, vršimo merenje pritiska u hidrantskoj mreži , popravku hidrantske instalacije i servis stabilnih sistema za automatsku dojavu i gašenje požara.
Naši serviseri su osposobljani za servisiranje PP aparata svih proizvođača o čemu poseduju potrebna uverenja.
Ovu vrstu usluge pružamo mnogim državnim, javnim i privatnim preduzećima, diplomatsko – konzularnim predstavništvima i dr.

 

 

 

 


 

 

 

GALERIJA

Servis kontak

 

Adresa:Mihajla Bulgakova 18
Tel:381 (0)11 4145-518
E-mail: servis@dvdvracar.org.rs

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs